Tôi đi trên một sợi dây

Câu truyện triết lí quá, và hình ảnh quá.

Tôi thích những hình ảnh ấy đến mê mải và điên cuồng, như khi ta nhìn vào một mầm cây xanh nõn chạm tay vào để thấy mềm mát mới mọc.

Tôi có đủ sức biến những hình ảnh ấy thành hiện thực, khi mà chính tôi cũng bắt đầu đang đi trên cái dây mỏng manh ấy  ?

Có một sức mạnh nào có thể biến bản thân ta từ một con người khao khát ước mơ, trở thành những người có đủ dũng khí để biến giấc mơ ấy thành hiện thực ?

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s